Welcome to

Akolorfulliving

Home / Life / Till pappa

Till pappa

Tack för att du finns. Tack för allt du gjort för mig. Tack för att du alltid velat mitt bästa trots att vi alltid haft olika uppfattning om vad mitt bästa är. Tack för att du försökt, trots våra vitt skilda världar och kulturer. För att du alltid har försökt, trots att du kanske inte riktigt vetat hur man gör. Att du flytt, stannat kvar, byggt upp nytt. Allt för din familj. Allt för mig.

Tack för att du är den du är. Tack för att du alltid säger vad du tycker, vad det än må vara. Tack för din stolthet. Den har jag fått ärva. Tack för det driv du har lärt mig att ha i livet. Tack för att du omedvetet lärt mig att stå på mig genom att själv stå på dig. Tack för din envishet. Tack för att du aldrig nöjt dig. Tack för att du alltid fått mig att vilja göra mer. För att du fått mig att kämpa. För att du har kämpat.

Tack för att du inspirerar, varje dag inspirerar du mig. Till att vara stark som du. Tack för att du finns. Jag är tacksam att du finns. Att du lever. Tack för allt vi gått igenom. Det har fått mig att uppskatta dig mer.

Tack för all din kärlek. Tack för dina tårar. Tack för allt du inte säger men allt jag ändå vet. Tack för att du är du. 

Tack för att du format mig till den jag är. Visat mig vem jag vill vara. En kombination av dig och mamma. Mig själv. En blandning av två världar. En del av dig. 

Tack pappa. För att du finns. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To get the latest updates

>> <<

%d bloggers like this: