Welcome to

Akolorfulliving

Home / Life / The past week and the present

The past week and the present

Jag har varit ganska dålig på att uppdatera bloggen de senaste dagarna. Det har sina anledningar. Jag har helt enkelt haft lite annat på hjärnan, och så har jag lite svårt att fokusera på flera saker samtidigt ibland. Men så kan det vara. När jag startade bloggen gjorde jag upp en planering med ämnen som jag tyckte skulle vara intressanta att skriva om och tänkte att jag skulle posta ungefär tre-fyra gånger i veckan. Det har jag försökt hålla mig till om något en aning oregelbundet. Ibland tar andra saker i livet större plats helt enkelt och då är det inte lika kul att skriva om något man tänkte var roligt för en månad sen. Jag får helt enkelt bli lite bättre på det och vara lite mer konsekvent. Men nu tänkte jag iallafall sammanfatta förra veckans highlights och lite vad som händer denna vecka.

Kodjo jobbade rätt mycket förra veckan, han har ju inte ett 9-5 jobb och det har sina fördelar men även sina nackdelar. Fördelarna är att han periodvis har kunnat vara hemma med oss rätt mycket under min mammaledighet då hans arbetstider är rätt flexibla vilket givit oss ett helt underbart år och vi har kunnat umgås mycket som familj. Nackdelen är att det under vissa perioder istället är rätt mycket jobb och då kan han vara borta i flera dagar. Förra veckan hade han föreläsningar i olika städer runt om i landet, jobbade Morgonpasset och åkte sen iväg och kom inte hem förrän sent på kvällen. Såna dagar passar jag lite på att göra det jag annars lätt prioriterar bort för att kunna vara med honom. Så förra veckan fick jag in en hel del träning på agendan. Det bästa med mitt gym är nog ändå barnpassningen som Zion älskar, jag har tagit med honom från det att han var 3 månader. Det är lite som att vara på öppna förskolan för honom, de har sjukt mycket leksaker och andra barn som springer runt som han kan leka med. Tjejerna som jobbar där är också helt fantastiska. Så det känns verkligen som att vi båda får ut något av att vara där och det har absolut varit en förutsättning för mig att kunna träna så mycket som jag har kunnat under min mammaledighet genom att ta med honom dit.

Förutom att träffa några kompisar och hänga lite hos mina föräldrar hade jag även ett lunchmöte med min chef i fredags. Jag har ju ett jobb som jag ska tillbaka till om ungefär en månad och det var denna tillbakagång vi skulle diskutera och planera lite inför (mer om mitt jobb och hur det egentligen känns att gå tillbaka efter ett års ledighet återkommer jag till en annan gång).

Kodjos mamma Grace kom tillbaka efter en lång vistelse i Ghana i torsdags och vi åkte för att träffa henne på fredag! Vi hade saknat henne otroligt mycket under tiden hon var borta och Kodjo var överlycklig över att få äta hennes mat igen. Jag har turen att ha en grym svärmor som jag har en jättefin relation till, jag älskar verkligen henne. Förutom att hon har en helt fantastisk relation till båda hennes söner är hon också den bästa farmorn till alla hennes fem barnbarn. Hon har alltså sju killar i sitt liv, det enda hon önskar sig är en en flicka till barnbarn (jag har lite dåligt samvete för att Zion visade sig vara ännu en pojke men det känns inte riktigt som mitt fel, det verkar vara Akolor-klanens förbannelse att bara kunna producera män, men än finns det tid).

I helgen kom även Zions gudfar hem efter att ha bott i New York ett tag. Och nu känns det som att alla pusselbitar fallit på plats. Det är något speciellt att ha den sortens band, att ha människor omkring en som man vet är ens personer (de som vet allt om en och ändå stannar kvar) och som är en så stor del av ens liv. Vi har verkligen haft turen att omge oss med människor som är just det – alla är karaktärer, alla får en att skratta och man blir lycklig av att vara med dem. Ok, nog med sånt här.

Nu till denna vecka. Igår var jag på min skrivkurs som jag har varje måndag kväll. Det var återigen en intressant lektion, vi får ju även skrivuppgifter till varje gång och jag sparar av någon anledning alltid min till samma dag. Den här gången tyckte jag dock att den var svårare, vi skulle introducera en karaktär i en text på 3 sidor. Jag har ju mitt eget sätt att skriva på och ville ta mig utanför min comfortzone vilket inte riktigt funkade. Jag tenderar alltid att ta situationer och personer ur verkliga livet, något jag kan relatera till helt enkelt och ville skriva något annorlunda. Funderade i flera dagar men antingen har jag inte tillräckligt mycket fantasi eller så är jag helt enkelt för rädd att testa att ge mig hän så det gick inte riktigt som jag ville. Karaktärer har ju så många olika nyanser i sin person, rädslor, skam, mod etc och att få ner allt det på tre sidor kändes för svårt. Nästa gång får vi feedback på det vi lämnat in så vi får se.

Den här veckan ska vi ha en liten photoshoot med Zion. Han fyller ju ett helt år om ett par veckor och vår familjefotograf som alltid tar alla våra bilder ska komma hit och fota lite. Vi ska bland annat göra en smash the cake session. De blir ju så jävla gulliga och Zion älskar allt som har med mat att göra så han kommer nog mosa ner sig ordentligt i den där tårtan. Utmaningen blir dock att baka en tårta utan ägg eller mjölkprotein som han är allergisk mot. Får klura på det. Har handlat lite vimplar och ballonger inför det, samt en liten fluga som jag tänkte att Zion skulle ha på sig. Kom på att det kanske skulle vara kul med någon partyhatt också, får fixa en imorgon. Kanske tar någon ballongbild med!

FullSizeRender IMG_1592 IMG_1596

Sen är det lite annat som händer som alltid, ska försöka få in lika mycket träning som förra veckan även om jag fick punka på vagnen när jag var på väg till gymet idag och fick vända om. Kodjo får lösa det imorgon. Han jobbar inte lika mycket heller denna vecka förutom en tripp till Göteborg idag så det är skönt! Hoppas att ni alla får en fin vecka!

PS. Nu börjar det bli riktigt kallt, insåg inte det förrän igår kväll när jag huttrade som en liten fjortis i min lilla skinnjacka, så klä på er gott folk! Xx

I’ve been pretty lousy at updating the blog lately. I simply had some other stuff on my mind, I have some difficulties focusing on several things at once sometimes. That happens. When I started the blog, I sat down to plan out some topics that I thought would be interesting to write about and thought I would post about three-four times a week. I kind of kept that schedule although a bit irregular. Sometimes things in life get re-prioritized and it’s not as fun to write about something you thought was interesting a month ago. I’ll try to be a little more consistent moving forward. But for now I thought I’d summarize last week’s highlights and some of what is happening this week.

Kodjo was working quite a lot last week, he doesn’t have a “normal” 9-5 job and it has its advantages but can also get tough at times. The advantages are that he periodically has been able to be at home with us quite a lot during my maternity leave due to his flexible schedule. The disadvantage is that some weeks he has a lot of work planned all at once and can be gone for several days. Last week he was traveling doing lectures in different cities around the country, worked the radio and then left and did not come home until late at night. Those days I try to do things that I normally would prioritize away trying to spend quality time with him. So last week I fit a lot of gym-time in. The best thing about my gym is probably the child care that Zion loves, he gets an hour of playtime, they have tons of toys and other children running around that he can play with, the staff is also quite amazing. So it really feels like we both get something out of being there.

Besides meeting some friends and hanging out at my parents, I also had a lunch meeting with my boss last Friday. I do have a job that I have to get back to in about a month (since I maxed out all my mommy-hours) and it was this comeback that we discussed and tried to plan for ahead (I’ll get back to my work and how it really feels to go back after a year’s leave in another post).

Kodjos mother Grace came back after a long stay in Ghana on Thursday and we went to visit her on Friday! We had missed her incredibly much during the time she was gone and Kodjo was overly excited to eat her cooking again. I am fortunate to have an awesome mother in law that I have the best relationship to, I really love her. She has a great relationship with both her sons and she’s the best Grandmother to all of her five grandchildren. She has seven boys in her life and the only thing she ever wanted was a girl (I felt pretty bad when Zion turned out to be another boy but I can’t take all the blame for it, it seems that the Akolor clan is cursed with being able to produce only men, but there’s still time).

This weekend Zions godfather came home as well after having lived in New York for a while. And now it feels as if all the pieces are falling into place. It is special to have that kind of a bond, having people around you that are your people (the ones who know everything about you and still choose to stay) and that are such a big part of your life. We’ve really been lucky to surround ourselves with people who are just that – all are characters, all will make you laugh and it’s pure happiness to have them around. Ok, enough of the mushy stuff.

Now to this week. Yesterday I had my writing class that I have every Monday night. It was yet again an interesting lesson, we get homework each week which I for some reason always tend to save and do the same day. This time I thought, however, that it found it more difficult than before, we were suppossed to introduce a character in three pages. I have my own way of writing and wanted to go outside my comfort zone which didn’t really work out. I always tend to write about situations and people from real life, something I can relate to quite easily and wanted to write something different. I was thinking about it for several days but either I lack imagination or I’m just too scared to think outside the box so I played it a bit safe I think. Characters have so many different nuances in their personalities, fears, shame, courage, etc. and getting all of that down on three pages seemed too difficult. Next time we get feedback on what we submitted so we’ll see.

This week we have a photo shoot with Zion. He turns One (!!!) in a couple of weeks and our family photographer that always takes all our photos is coming over to do some fun shots. We are having a smash the cake session. They always turn out so f***ing cute and Zion loves everything that has to do with food so he’ll probably mash down that cake properly. The challenge is to make a cake without eggs or milk that he is allergic to. I’ll figure it out. I bought some decorations and balloons today. We might have a balloon session as well.

There are some other things happening as always, I’ll try to get as much gym-time as last week even though I got a flat tire on the baby carriage as I was on my way to the gym today. Kodjo will have to fix that tomorrow. He’s not working as much either except for a trip to Gothenburg today so that’s nice! Hope you all have a great week!

PS. It’s starting to get really cold, I didn’t realize it until last night when I was shivering like a little teenager in my tiny leather jacket, so make sure you put a coat on folks! Xx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To get the latest updates

>> <<

%d bloggers like this: