Welcome to

Akolorfulliving

Home / Life / Childproofed interior 

Childproofed interior 

   
    
 
Ungefär så här önskar jag att vårt hem såg ut. Ungefär så här ser det inte ut idag. Det där med inredning är så svårt. Så svårt att jag t o m seriöst funderade på att gå en kurs i interior decorating (jag har snöat in mig på det här med personlig utveckling och kurser för tillfället). Jag tror att det är kombinationen av saker som det handlar om i mitt fall. När man matchar ihop kläder sker det ju på en så mycket mindre yta än säg 80 kvm. Mitt problem är att jag gillar saker och ting var för sig där de så vackert står i butiken men när de väl möts i vår lägenhet får de liksom ett helt annat utseende. Det har resulterat i ett antal felköp, returer, fler felköp, borttappade kvitton och ångestförsäljningar på Blocket av helt nya grejer för 1/5 av priset. Det hjälper inte heller att Kodjo även är en notorisk nej-sägare. Han säger “nej” i princip så fort jag öppnar munnen om han har den vagaste misstanken att det är en möbel jag ska diskutera. “Nej”. En annan typisk sak för honom att säga är “men vi har ju redan x”, t ex “kuddar”. Vi har ju redan kuddar. Han ser inte poängen med att då och då med enkla medel förändra en inredning eller lägga till lite färger genom att byta ut ett par kuddar. För vi har ju redan kuddar. Det är som att när man väl har införskaffat något så har man det for life. Allt ska fylla en funktion som inte bara kan gå ut på att tillföra lite flärd i ens hem. Det är här han skulle säga “flärd?” som om det var det absurdaste han någonsin hört och, som han alltid gör, insistera på att ett sådant ord inte existerar i det svenska språket. Nästa gång han är sugen på en ny klocka ska jag kontra med “men du har ju redan en klocka?”. For life.

Nog om det. Det är iallafall svårt att inreda ett hem när man ständigt blir motarbetad. Och inte med särskilt bra argument heller. Men det gäller att välja sina strider eller hur? Annars kan man alltid smyga in saker. Så med det sagt. Nu i helgen ska vi till Ikea för att vi ännu inte barnsäkrat vårt hem. Vilket bland annat gör att detta inlägg skrivs med fara för Zion. Han kan mycket väl just i detta nu sitta och pilla på ett eluttag eller dra ut en låda snabbt och lika snabbt stänga igen den rakt på sina små fingrar. Eller värre. Skämt åsido (ok det kanske inte var så jätteroligt) så har vi faktiskt ännu inte tagit tag i det och ska nu (1 år in i detta föräldraskap) åka och införskaffa alla nödvändiga ting som gör att saker och ting inte kan lossna, trilla ner eller skicka el genom vårt barn. Vi tror att man kan göra detta på Ikea. Vi kanske har fel. Som när vi trodde alla andra saker vi visade oss ha fel om. Men det lär visa sig när vi är där. Och när vi ändå är där hoppas jag iallafall att kunna smyga med mig lite nytt och fint hem. Har ni t ex sett Ikeas nya Sittning kollektion?

 
Får inte man bara lust att bjuda över en massa folk hem och ha såna där långa mysiga höstmiddagar med charkbrickor och tända ljus när man ser den (kan man barnsäkra tända ljus?)

PS. Inredningen på bilderna har ingenting med barnsäkerhet att göra och inga barn kom till skada när detta inlägg skrevs.

PS2. Kodjo, om du läser det här – vi har redan diskuterat det och du sa “ok”. Puss 

I wish that our home looked something like this. Unfortunately it doesn’t. Interior decorating is so hard. So hard that I even seriously considering taking a class in it (I’m kind of obsessed with this whole personal development thing and taking classes at the moment). I think it’s the combination of things that makes it so difficult for me. When you match your outfit you do it on a much smaller area than say 80 square feet. My problem is that I like things separately when they are beautifully displayed in the store but when they come together at home, they look completely different. That has resulted in a number of wrong purchases, returns, more wrong purchases, lost receipts and panic sales online of brand new stuff for 1/5 of the price. It doesn’t help that Kodjo is a notorious no-sayer. He says “no” basically as soon as I open my mouth if he has the vaguest suspicion that it is a piece of furniture I want to discuss. “No”. Another typical thing for him to say is “but we already have x”, eg “pillows”. We already have pillows. He doesn’t see the point of occasionally using simple means to change the decor or add some color by swapping a couple of pillows. Cause we already have pillows. It’s like once you got something you have it for life. Everything should play a role that can not only be adding a little flair in one’s home. And here, he would say “flair?” as if it was the most absurd thing he had ever heard, and, as he always does, insist that such a word doesn’t exist in the Swedish language. Next time he wants a new watch, I’ll tell him “but you already have a watch?”. For life.

Anyway. It is hard to decorate a home when you’re constantly being worked against. And not with very good arguments either. But it’s about choosing your battles right? Otherwise you can always sneak in things. So with that said. This weekend we’re going to Ikea because we still haven’t childproofed our home. Which means that Zions life might be in danger as I’m writing this. He may just at this now be sitting and fiddling around an electrical outlet or pulling out a drawer and shutting it straight on his little fingers. Or worse. Jokes aside (ok maybe that wasn’t funny), we really haven’t taken care of that yet and really have to now (1 year into this parenting thing), go and get all the necessary things that will make stuff not come loose, fall down or send electricity through our kid. We think that this can be done at Ikea. Perhaps we’re wrong. Like when it turned out we were wrong about all the other things we thought we knew. But we’ll cross that bridge when we get there. And while we’re there, I hope I’ll be able to sneak me some new and nice things home. Have you seen Ikea’s new Sittning collection? Doesn’t it make you want to invite lots of people over and have those kinds of long cozy autumn dinners with charcuteries and lit candles (can you childproof candles?)
PS. Kodjo, if you’re reading this – we already discussed it and you said “ok”. Love 

4 thoughts on “Childproofed interior ”
 1. Kodjo September 25, 2015 on 1:12 pm Reply

  1.Nej 2.Flärd!?
  Puss fru jävel?

 2. Anna F September 25, 2015 on 11:23 pm Reply

  Mitt hem är verkligen ett hopkok av saker som jag tyckte var snyggt för sig själv i en butik och sedan placeras det in i mitt hem utan vidare eftertanke. Men grejen är den: det är ju jag!

  Har en 2-åring hemma och kan säga att ja, IKEA levererar! Jag älskar IKEA på alla sätt (tråkigt nog kanske), men oavsett vad man tycker i övrigt så tror jag inte man kan klaga på IKEA vad gäller säkerhetslösningar för barn. Vi har dock inte t.ex. satt fast lådspärrar och skåpdörrsspärrar i kök. Knivar och saxar får tillfälligt ligga på bänken eller i överskåp, i övrigt får lillgubben dra ut vad han vill ur lådorna. Orkar inte hålla på att trycka på spärrar för att få upp lådor!

  • olgaakolor September 26, 2015 on 8:33 am Reply

   Problemet är att vi inredde utan att tänka på att den här dagen skulle komma trots att jag var höggravid när vi flyttade så just nu är det ett helt apotek i nedersta lådan i badrummet och en massa spritflaskor står längst ner i torrskåpet i köket. Allt väldigt lägligt placerat precis i perfekt höjd för små fingrar att nå. Haha. Så det handlar nog också om att underlätta för oss själva och sätta spärrar istället för att flytta om allt 🙂

   • Anna F September 26, 2015 on 9:34 am Reply

    Ja, det förstår jag! Vi hade inte så mycket farligt på låg nivå innan så det enda det kostar oss är lite extra städning då 2-åringen drar ut alla köksredskap ur lådorna. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To get the latest updates

>> <<

%d bloggers like this: