Welcome to

Akolorfulliving

Home / My style / Let’s talk loafers

Let’s talk loafers

Låt mig börja med att klargöra en sak. Varje tjej har sin egen relation till skor. Precis som varje kille har. Somliga älskar skor. Vissa till och med dyrkar dem och har tusentals par på hyllan, vissa är där för att betraktas och beundras och andra för att ha ångest över, ett eller två par används flitigt. Andra kunde inte bry sig mindre. Jag tillhör kategorin som helst av allt skulle springa barfota dygnet runt. Men nu bor jag inte på Maldiverna. Inte än iallafall. Och nu när hösten är här, iallafall i vår del av världen, är möjligheterna till att ha sina tår ute i det fria rätt så begränsade. Självklart finns det alternativ men vi som bor i Sverige vet att vår härligt uppfriskande iskalla vinter slår till någon gång i slutet på oktober. Och därmed är det kanske inte läge att investera i ett par snygga sandaler i september. Som mamma kan man inte heller ha klackar när som helst. Eller kan, kan man ju, men jag är iallafall inte så rutinerad i att vingla runt med 10 kg vikt på höften (i och med att dessa 10 kg gärna slänger sig åt olika håll utan förvarning gör det ännu mer till en utmaning), risken att jag skulle tippa över och kg:na landa på sitt lilla huvud är helt enkelt för stor.

Så till min glädje hittade jag ett par perfekta loafers häromdagen (under senare delen av inlägget kom jag underfund med att mina skor egentligen heter “slipper med tofs” men potato potato). För er som inte vet vad en loafer är kommer här en förklaring.

loafer

1. a person who avoids work; idler
2. (Clothing & Fashion) a moccasin-like shoe for casual wear

Jag kan nog relatera till bägge förklaringarna (om någon från mitt jobb läser det här vill jag poängtera att detta är skrivet med en humoristisk underton, ish).

Tillbaks till mina skor – som den materialist jag är kan jag med handen på hjärtat säga att jag nu älskar dem. Så som man kan älska ett par skor. Att de gick loss på under femhundralappen gör de även till ett kap. Vilket gör att jag älskar dem lite mer. Den största tillfredsställelsen i ett köp ligger för mig i det faktum att köpet är ekonomiskt försvarsbart. Mitt problem är dock att det blir väldigt många sådana ekonomiskt försvarsbara köp som tillsammans i längden ofta resulterar i en tillfällig mindre personlig konkurs. Men det är en annan historia.

Här är iallafall mina nya loafers (ur alla vinklar så att ni får en ordentlig bild). Jag gillar rätt enkel styling, har ofta monokroma färger på mig, svart, vitt eller grått med någon accentfärg. På dessa bilder får väggen bakom agera accentfärg, annars har jag på mig en enkel svart klänning, köpt på Uniqlo i NY för ett par år sedan, en sidenkavaj från H&M, väldigt rak och klassisk i linjerna samt en väska från Carolina Herrera köpt på outlet i Paris (det där med ekonomiskt försvarsbara köp igen). Ni som vill härma mina loafers kan köpa dem här (jag blir inte sur jag lovar). Liknande finns här, här eller här.

(English version further down)

010017023025035037044047

Let me start by clarifying one thing. Each girl has her own relationship to shoes. Just like every guy has. Some love shoes. Some even worship them and have thousands of pairs in their closet, some of which are there to be seen and admired, others to regret and one or two pairs that are used on a daily basis. Others could not care less. I belong to the category that would love to run around barefoot around the clock. But unfortunately, I don’t live in the Maldives. Not yet, anyway. And now that fall is here, at least in our part of the world, the possibilities to have ones toes in the open are rather limited. Obviously, there are options, but those of us living in Sweden know that our wonderfully refreshing icy winter strikes sometime in late October. So it might not be the wisest idea to invest in a nice pair of sandals in September. Also, as a mother, you can’t wear heels at any time. Or of course you can, but I for one am not so experienced in wobbling around with 10 kg of weight on one hip (the fact that those 10 kg are happy to throw themselves in different directions without any heads up or warning makes it even more of a challenge), the risk that I would tip over and the kilos would land on their little head is too big.

So, to my delight, I found a perfect pair of loafers the other day (in the latter part of the post I realized that my shoes are really called “slippers with tassel” but potato potato). For those of you who do not know what a loafer is please see the definition in the Swedish part of the text.

I could easily relate to both definitions (if anyone from my job is reading this, I want to emphasize that this is written with a humorous undertone, ish).

Back to my shoes – as the materialist, I am, I can honestly say that I am completely in love with them. As much as you can love a pair of shoes. The fact that they cost less than $50 make them a catch. Which makes me love them a little bit more. The greatest satisfaction of a purchase for me lays in the fact if it’s financially viable. My problem is that I make so many economically justifiable purchases that they together in the long run often result in a temporary minor personal bankruptcy. But that’s another story.

Here are at last my new loafers (from all possible angles so that you can get a proper picture). I like pretty simple styling, often monochrome colors like black, white or gray with an accent color. On these pictures the wall behind me will act the accent color, otherwise I’m wearing a simple black dress, bought at Uniqlo in NY a couple of years ago, a silk blazer from H & M, very straight and classic in the lines as well as a Carolina Herrera bag bought at an outlet in Paris (again one of those economically justifiable purchases). If you’d like to imitate my loafers you can buy them here. Similar are here, here or here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To get the latest updates

>> <<

%d bloggers like this: